Přeskočit na obsah

Třídní schůzky SRPŠ

Třídní schůzky rodičů proběhnou ve čtvrtek 22. 11. 2018 v 16 hodin v kmenových učebnách, od 15 hodin budou podávány individuální informace o prospěchu a chování žáků v kabinetech jednotlivých vyučujících.

Umístění tříd do učeben

třída vyučující učebna třída vyučující učebna
1.OA Braunerová 3101 1.A Sentl 2308
1.OB Psík 3102 1.B Machala 1102
2.OA Králíková 3106 1.C Genrtová SV
2.OB Soukupová 3103 1.D Miklíčková 2303
3.OA Kůdelová 3203 2.A Kohoutek Bi
3.OB Ospalíková 3206 2.B Křápek Č
4.OA Kupečková 3201 2.C Bujáčková 2208
4.OB Čoupková 3202 2.D Bušek 2307
5.OA Hlaváč 1008 3.A Dostal Z
5.OB Kolář 2107 3.B Pavlica 2302
6.OA Gurecká 1101 3.C Vaculík 2301
6.OB Tomala 2101 3.D Vojáčková 1111
7.OA Nezdařilová Ch 4.A Dušek 2202
7.OB Kučerová F1 4.B Kuncová 2108
8.OA Mlejnská D 4.C Hladišová 2102
8.OB Ondra M 4.D Popelková 2201