Přeskočit na obsah

Stínování v Mayenu

V týdnu od 12.–16. června 2023 jsem měl možnost v rámci programu Erasmus+ „stínovat“ učitele angličtiny na partnerské škole Megina-Gymnasium Mayen v Německu. Během pobytu jsem získal náhled do každodenního života ve škole a získal cenné poznatky o výuce anglického jazyka.

V průběhu týdne jsem měl možnost pozorovat a zapojit se do vyučování u pěti učitelů angličtiny. S naší partnerskou školou jsem se poprvé seznámil před deseti lety v rámci školní výměny. Díky tomu jsem mohl sledovat proměnu, kterou škola v průběhu těchto let prošla. Největší změny jsem si všiml v učebnách. V třídách jsou nová okna s venkovními roletami a místo klasických tabulí jsou všude nainstalovány tabule digitální – v podstatě velkoplošné televizory s dotykovou vrstvou, které umožňují učitelům na ně přímo psát, nebo se k nim dálkově připojit přes tablety, které mají k dispozici nejen učitelé, ale i studenti.

Tato zkušenost mi také poskytla pohled do německého vzdělávacího systému a jeho srovnání s naším vlastním. Bylo zajímavé pozorovat podobnosti a rozdíly mezi našimi gymnázii.

Rád bych poděkoval za tuto skvělou příležitost, kterou mi Erasmus+ program poskytl, a také všem učitelům na Megina-Gymnasium Mayen za jejich vstřícnost a ochotu, se kterou se o své zkušenosti a poznatky dělili.

text a foto: Tomáš Pavlica