Přeskočit na obsah

Stařešinové – zrušení sjezdu

Vážení kolegové Stařešinové,

s politováním Vám sděluji, že jsme se rozhodli

uspořádání letošního sjezdu zrušit.

Vede nás k tomu stále se nezlepšující situace v rozšíření nákazy koronavirem. Hygienická stanice ve Zlíně ve vyjádření k našemu dotazu bezpodmínečně trvá na dodržení Mimořádného opatření Mzdr z 23.7. t.r. Vzhledem ke kapacitě hlediště Slováckého divadla a očekávanému počtu účastníků nejsme ustanovení onoho opatření schopni zajistit. A ostatně, jaké by bylo naše zarouškované setkání, když se občas nemůžeme poznat i bez nich.

V pevné víře ve zlepšení situace se těšíme na shledání za rok.

S přáním pevného zdraví

Ladislav Šupka za organizační výbor