Smuteční oznámení

Se zármutkem oznamujeme, že odešla naše bývalá kolegyně paní Mgr. Zdeňka Omelková.