Slavnostní imatrikulace prim

Přivítání nových primánků ve fotografiích Lukáše Psíka.