Přeskočit na obsah

Sdělení ředitele školy k epidemiologické situaci (aktualizováno 9. 3. 2020)

Na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 9. 3. 2020 k aktuální epidemiologické situaci (COVID-19) vydávám toto opatření:

  • Všichni žáci školy,  kteří přijedou z rizikových oblastí (Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie, Japonsko, Singapur), budou ponecháni svými zákonnými zástupci po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z těchto oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Zákonní zástupci sdělí tuto skutečnost neprodleně příslušným třídním učitelům – písemně, e-mailem či telefonicky.
  • Opatření se rovněž vztahuje na zaměstnance školy, kteří po dobu 14 dnů po případném návratu z rizikových oblastí s výskytem onemocnění COVID-19 nebudou fyzicky docházet do zaměstnání. Neprodleně budou o této skutečnosti informovat ředitele školy.

Škola bude i nadále dodržovat všechny příslušné pokyny, z nichž upozorňuji především na následující:

  • Ministerstvo zdravotnictví nařídilo oznámit konání akcí s účastí nad 5000 osob, jiná činnost naplánovaná v programu školy není omezena
  • Krajská hygienická stanice vydala základní hygienické zásady v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění, škola nasadí dezinfekční přípravky PROdezi PROFI na zabezpečení zvýšených hygienických opatření

doc. Dr. Zdeněk Botek, CSc., ředitel školy