Přípravné kurzy

Stejně jako v předchozích letech, tak i v tomto školním roce pořádáme přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka pro žáky 9. tříd základní školy. Z důvodu přetrvávající nejistoty ohledně epidemiologických opatření zvažujeme formu, kterou budou tyto kurzy organizovány. Jejich konání proběhne ve druhém a třetím únorovém týdnu. Pokud to situace dovolí, prezenční forma bude v sobotu 13. a 20. února. S velkou pravděpodobností však bude nutné využít on-line formu a připravovat se z bezpečí domova. V tomto případě obdrží uchazeči zadání typových úloh, které samostatně vyřeší, a své výsledky si následně porovnají a bodově vyhodnotí (a případně opraví) pomocí videonahrávky vedené zkušeným učitelem matematiky nebo českého jazyka.

Přihláška do kurzů bude probíhat elektronicky od této chvíle do 5. 2. 2021 prostřednictvím e-mailu brezina@guh.cz. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení uchazeče, kontaktní e-mail a školu, ze které se hlásí. Přípravné kurzy jsou zdarma.