Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686 01, Uherské Hradiště, IČO: 60371684 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.
V rámci zajišťování svých činností provádí Gymnázium Uherské Hradiště, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

  • zajištění základního vzdělávání
  • přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
  • zajištění středního vzdělávání
  • jazykové vzdělávání
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+

Dále provádí Gymnázium Uherské hradiště, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování pro tyto účely:

  • poskytování poradenských služeb ve školách (a školských poradenských pracovištích)
  • zajištění školního stravování
  • výběrové řízení na zaměstnance
  • pracovněprávní a mzdová agenda

Informace k účelům zpracování naleznete zde.
Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání naleznete zde.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jaroslav Březina
Tel.: +420 737 405 570
E-mail: brezina@guh.eduzk.cz