Přeskočit na obsah

Nebojme se myslet! a Ekonomická olympiáda

Jsme rádi, že v čase nouzového stavu našli mnozí organizátoři odvahu a uspořádali olympiády a soutěže, byť v netradičním prostředí online.

Moc gratulujeme Karolíně Kočendové (7.OB), která se zúčastnila filozofické soutěže Nebojme se myslet! (organizuje Filozofická fakulta UP), kde se její práce umístila mezi dvacítkou nejlepších esejí a postupuje do národního kola. Rovněž proběhlo základní kolo Ekonomické olympiády, ze kterého postoupil do krajského kola Adam Zimčík (6.OA). I k němu směřuje naše gratulace.

Ještě jednou oběma moc blahopřejeme a přejeme hodně úspěchu v dalších kolech.

Petr Machala