Přeskočit na obsah

Místa, kde se skácelo lidství

V úterý 17. dubna se vypravil dějepisný seminář 3. ročníku na taková místa. První zastavení bylo v nejznámějším sídle gestapa v Petschkově paláci, kde nás provázel vedoucí památníku Pečkárna Ing. Emil Kulfánek. Organizace, průběh vyšetřování, „biograf“, cely, ve kterých se čekalo na výslech, donucovací (mučící nástroje) prostředky, to byl pouze zlomek z více než dvouhodinové prohlídky. Našim druhým zastavením byly Lidice. Je to místo, které na člověku zanechá silnou emoční stopu, je to místo k  zamyšlení nad křehkostí svobody, o kterou nás připravila válka.

studenti dějepisného semináře 3. ročníku