Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem

Tento metodický materiál je určený školám, na které se vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Soubor ke stažení: metodika_DZV_final.pdf .