Přeskočit na obsah

Mayen 2018

Návštěva sboru
Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se spolu s 2.B vydala na cestu do německého Mayenu i skupinka dvaceti dvou odvážných členů sboru Viva la musica s dvěma dohlížejícími kantory, panem profesorem Tomalou a panem profesorem Hlaváčem. Cestu jsme trávili převážně tím, co je nám nejbližší, tj. zpěvem a dále také hraním Černých historek. První den jsme, nevyspaní, promoklí a vyčerpaní navštívili Frankfurt nad Mohanem a odpoledne pokračovali v cestě do již ne tak vzdáleného Mayenu. Zatímco náplní pobytu studentů převážně 2.B bylo seznámit se s německou kulturou, navázat přátelství mezi studenty z jiné školy a zpracovat společný projekt mezi oběma spřátelenými městy, náš záměr byl trošičku jiný. V neděli 15. 4. se totiž konal společný koncert sborů Dekanatschor Mayen-Mendig, Mädchenkantorei a Viva la musica. Tento koncert byl dalším z výsledků spolupráce mezi městy Mayen a Uherské Hradiště a který navazoval na koncert minuloroční, kdy naopak tyto dva německé sbory navštívily Českou republiku. Každý sbor se prezentoval svým vlastním programem a na závěr koncertu jsme zazpívali dvě skladby společně, jimiž byly Thank you for the music a Óda na radost, v české i německé verzi. Poté nás ve farní budově čekalo bohaté pohoštění a za doprovodu zpěvu a tance jsme se také seznámili se členy cizích sborů. V jednání je už další spolupráce a tak pevně věříme, že své nové kamarády potkáme i v následujících letech. Dle mého se koncert velice vydařil a ohromně se líbil i místním – vždyť o něm psali i v novinách!
Tereza Nevařilová

MGM–GUH: školní výměna
Ve dnech 12. až 19. dubna se třicet jedna žáků naší školy v doprovodu sboru Viva la musica zúčastnilo již tradiční výměny s žáky gymnázia z partnerského města Mayen. Po celý týden pobytu panovala ve vzduchu přátelská a klidná atmosféra. Všichni účastníci vděčí tomuto projektu za možnost navzájem se poznat a spřátelit se. V rámci práce na projektu „Creative Recycling“ vzniklo několik týmů, které společně vytvářely modely zvířat – z nichž ta „nejlepší“ se během druhého týdne narodí v porodnici KOVOZOO ve Starém Městě.
Velmi dobře jsme se cítili i v německých rodinách a tak jsme i v cizím prostředí vnímali jejich neobyčejnou pohostinnost a hřejivou laskavost. Chtěli bychom také jménem nás všech poděkovat všem, díky nímž k této výměně došlo – rodičům, kantorům a také i našim sponzorům. Velký dík patří i našim německým partnerům. Co více by si člověk mohl ke svému štěstí přát než nesmírnou důvěru v nás cizí, lidskou otevřenost, ochotu ke spolupráci a velkou míru přátelství.
Teď již nedočkavě čekáme na druhou část výměny, kdy se budeme snažit věnovanou pozornost, vlídnost a laskavost našim novým přátelům ve stejné míře oplatit. Čas ukáže, jak trvalá budou naše nová přátelství.

2.B

fotogalerie

video

Výměnný program spojený s návštěvou sboru v Mayenu se uskutečnil za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a města Uherské Hradiště.