Přeskočit na obsah

Matematický náboj

Úkoly v této soutěži nejsou založeny na pouhé aplikaci nabytých vědomostí, vyžadují značnou dávku invence a důvtipu. Soutěží pětičlenná družstva ve dvou kategoriích. V naší škole se v letošním roce přihlásily 4 týmy, které sice nepatřily mezi nejlepší, ale rozhodně se ve velké konkurenci neztratily. Všichni zúčastnění s velkým zaujetím spolupracovali na řešení zadaných úloh.

V kategorii Senioři získalo družstvo v obsazení Sára Hrdinová, Lenka Janíková, Dalibor Kalina, Jan Riedl a Hanka Moravčíková 43. místo se ziskem 24 bodů.
Pavel Čechmánek (3), Vojtěch Grebeníček (3), Markéta Hrdinová (3), Roman Lapčík (3), Jan Zajíc (3) 10 bodů.

V kategorii Junioři reprezentovala naši školu 3 družstva, dvě z nich získala po 11 bodech, jedno 10 bodů.  Složení družstev bylo  Barbora Šišáková, Ludmila Tutková, Katrin Valentíková, Sára Hodulíková, Katka Spáčilová, ve druhém Jan Štefan Hodák, Andrej Kunc, Petr Seitl, Filip Švehla, Aneta Vajdíková a ve třetím Kryštof Vašťák, Radka Šálková, Alan Ferenec, Tomáš Chramcov a Vojtěch Nekarda.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Radka Gurecká