Přeskočit na obsah

Krajské kolo Matematické olympiády – stříbrný Jakub Vávra

V úterý 4. dubna se na Gymnáziu Zlín–Lesní čtvrť konalo krajské kolo Matematické olympiády kategorie C. Přestože si postup ze školního kola vybojovali hned čtyři žáci prvního ročníku, nakonec do města obuvi kvůli nemoci odcestovali jen dva zástupci našeho gymnázia. Jméno školy zdárně hájil Tomáš Snopek z 1.B, jehož řešení čtyř nelehkých úloh mu však ani po čtyřech hodinách přemýšlení místo na stupních vítězů nezajistilo. Velkého úspěchu pak dosáhl Jakub Vávra z 1.A, který se v silné konkurenci umístil na děleném druhém místě.

Všem řešitelům Matematické olympiády děkujeme za soustavnou práci během celého školního roku, Jakubovi a Tomášovi pak patří dík za vzornou reprezentaci školy. Soutěžícím přejeme hodně sil při řešení úloh olympiády v dalších letech.

Filip Šmejkal