Přeskočit na obsah

Jak se učí ve Stockholmu?

Díky programu „stínování“ Erasmus nám bylo umožněno strávit jeden týden na střední škole v hlavním městě Švédska. Po celou dobu jsme mohly sledovat styl výuky, vztah učitelů k žákům i přístup vedení školy ke svým zaměstnancům.

V mnohých ohledech jsme se setkaly s podobnou výukou, ale pár rozdílů se přeci jen našlo. Učilo se v blocích, kdy jeden předmět trval cca 2,5h a byl jen jednou týdně. V celé škole nezvonilo a přestávky si vyučující volil sám.

Studenti byli často pověřeni samostatnou prací, kdy odcházeli ze třídy a pracovali na zadaném úkolu. Tuto příležitost nezneužívali a opravdu se věnovali zadanému úkolu. Pracovali vždy ve skupinkách.

Co nás ale zaskočilo nejvíce, byly prosklené třídy i kabinety. Ze začátku nám to připadalo zvláštní, ale viděly jsme, že studenti i učitelé jsou na to zvyklí a nenechají se rozptylovat okolím. A navíc bylo díky tomu vždy jednoduché najít učitele, kterému jsme šly do výuky.

V celé škole panovala velmi přátelská a uvolněná atmosféra. Tato akce je podpořena finančními prostředky z mezinárodního programu Erasmus, což je program EU na podporu vzdělávání. Všechny nabyté poznatky se pokusíme přenést do vlastní výuky.

text a foto: G. Kůdelová a M. Mahrová