Přeskočit na obsah

Informace pro uchazeče, kteří konají přijímací zkoušky na GUH ve dnech 8. a 9. 6. 2020

Příchod do školy: od 7.45, rodiče nemají do školy přístup, dodržujte rozestupy, roušky a dezinfekce rukou jsou povinné
Rozdělení do učeben: rozpis při vstupu do budovy, odevzdejte prohlášení o zdravotním stavu (verze DOCX, verze PDF)
Začátek zkoušky: 8.30
Přestávka mezi zkouškou z M a Čj: 10.15–10.55
Konec zkoušky: 12.30
Výsledky přijímacího řízení: najdete pod evidenčním číslem do osmi kalendářních dnů po termínu konání JPZ na webové stránce školy