Informace o přijímačkách

Přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018

Soubory s výsledky jednotných přijímacích zkoušek

Seznam přijatých uchazečů do čtyřletého studia – pz_2017_g4_prijati.pdf (dotazník pro přijaté uchazeče – pz_2017_g4_dotaznik.pdf).

Seznam přijatých uchazečů do osmiletého studia – pz_2017_g8_prijati.pdf (dotazník pro přijaté uchazeče – pz_2017_g8_dotaznik.pdf).

Seznam nepřijatých uchazečů do čtyřletého studia – pz_2017_g4_neprijati.pdf.

Seznam nepřijatých uchazečů do osmiletého studia – pz_2017_g8_neprijati.pdf.

 

Další důležité informace

Pozvánka k přijímacímu řízení – pz_2017_pozvanka.pdf.

Podmínky pro přijetí uchazečů o čtyřleté i osmileté studium – pz_2017_podminky_prijeti.pdf.

Příloha k přihlášce s přehledem soutěží – pz_prehled_soutezi.pdf.

Upozornění pro uchazeče o 4 leté studium: Potvrzení o umístění v soutěžích a olympiádách přijímáme až do dne konání jednotné přijímací zkoušky, nejpozději 12. dubna 2017.