Informace o přijímačkách

Přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky a dotazníky

Výsledky přijímacího řízení – čtyřleté studium – pz_2019_g4.pdf
Výsledky přijímacího řízení – osmileté studium – pz_2019_g8.pdf

Přijaté uchazeče, kteří chtějí na naši školu nastoupit, prosíme o vyplnění dotazníku pro budoucí studenty. Přijaté uchazeče, kteří se rozhodli, že na GUH nebudou studovat, prosíme o sdělení této skutečnosti e-mailem na adresu staskova@guh.eduzk.cz nebo telefonicky na čísle 572 434 116, děkujeme.

Dotazník pro uchazeče o čtyřleté studium – pz_2019_g4_dotaznik.pdf
Dotazník pro uchazeče o osmileté studium – pz_2019_g8_dotaznik.pdf

Informace pro uchazeče pro školní rok 2020/2021

Prezentace ze dne otevřených dveří na GUH (29. a 30. 11. 2019)