Přeskočit na obsah

Gymnázium Uherské Hradiště získalo akreditaci Erasmus 

Náročná práce týmu učitelů, podílejících se na přípravě ambiciózního projektu, se vyplatila. Naše gymnázium patří mezi nemnoho středních škol, kterým byla úspěšně schválena akreditace v oblasti školního vzdělávání v rámci evropského programu Erasmus+. K jejímu získání jsme museli sestavit žádost a vypracovat strategický plán na období let 2022–2027. V něm jsme představili jednotlivé mezinárodní aktivity, které chceme realizovat, a také cíle, jichž chceme dosáhnout. 

Co udělení statutu akreditované organizace pro naši školu znamená? V první řadě je oceněním kvality bohatého zahraničního programu našeho gymnázia. Akreditace také otvírá dveře k jeho dalšímu rozšíření, neboť zajišťuje pravidelnou grantovou podporu na následujících pět let. Ta výrazně pomůže naplňovat náš dlouhodobý plán zahraničních mobilit studentů a učitelů, zahrnující mimo jiné studentské výměny, dlouhodobé individuální pobyty studentů na partnerských školách, stínování učitelů v zahraničí či jazykové kurzy a odborná školení učitelů v zemích Evropské unie. 

V letošním školním roce chceme pro naše studenty zorganizovat výměny v Německu, Belgii a Portugalsku. Kromě toho plánujeme vyslat tři učitele na zahraniční kurzy do Francie a Německa a další čtyři pedagogy na stínování do našich partnerských škol v Německu a Portugalsku. 

Jan Dušek