Přeskočit na obsah

GUH uklidilo Hradiště

Ve středu 30. března vyrazily všechny třídy 1. ročníku do terénu, aby v různých částech Uherského Hradiště uklidily volně pohozené odpadky a černé skládky. Velká pozornost byla věnována úklidu ploch zeleně přímo ve městě. Vyčistit se podařily např. městské parky, areál bývalých kasáren, okolí nákupních center, sídliště Rybník a Pod Svahy. Díky prvákům prokoukly také mařatické vinohrady, Rochus, nábřeží Moravy či okolí cyklostezky v Kunovickém lese.

Celkem se podařilo nasbírat zhruba 600 kilogramů odpadu. V celkovém množství zaujímaly více než polovinu objemu plasty všeho druhu a původu. Kromě 71 plných pytlů odpadků byla příroda zbavena i větších kusů nepřírodních materiálů, jako jsou koberce, linoleum nebo železný šrot.

Mezi letošní „poklady“ patřily mimo jiné starý gril, umyvadlo, 2 páry dámských lodiček, přední kolo z bicyklu, soška lyžařů či dětská pokladnička i s klíčky a zrezivělou 100 Kč bankovkou uvnitř!

Do úklidu se zapojilo 180 studentů 1. ročníku a jejich učitelů, čímž se stal nejrozsáhlejší akcí svého druhu v celém okrese. Odměnou všem zúčastněným je především pocit, že Uherské Hradiště je i díky našemu přispění zase o kus hezčím a čistším městem.

Závěrem bychom chtěli poděkovat spolku Ukliďme Česko za spolupráci a materiální podporu, a také městu Uherské Hradiště za odvoz a následnou likvidaci nasbíraného odpadu.