Přeskočit na obsah

Gaudeamus 2022

První listopadovou středu se naše třída 3.D vydala společně s 3.B a 7.OA do Brna na Gaudeamus, veletrh vysokých škol. Vyjížděli jsme ze Starého Města, kde jsme už zaznamenali první ztráty, kdy se dvě naše drahé spolužačky dostavily do Uherského Hradiště a úpěnlivě čekaly na třídu, která už seděla ve vlaku do Brna. Nicméně naše úžasná paní profesorka zachránila situaci a společnými silami vymyslely plán B.

Šťastně jsme se všichni setkali před branami výstaviště, kde jsme čekali v stále nekončící řadě studentů, kteří se stejně jako my chtěli dobýt ke vstupu na veletrh. Někteří studenti jiných škol nejsou tak slušně vychováni jako my, ale jejich pokusy o předbíhání zarazila naše statečná paní profesorka. Po náročném boji jsme se konečně dostali za brány a rozprchli se každý ke svým vysněným vysokým školám. Přednáškami studentů VŠ jsme byli pozitivně obohaceni, ani naše záludné dotazy je nezarazily. Plni nových poznatků jsme tedy vyrazili opět na nádraží, kde nás opustili někteří naší spolužáci, kteří zůstali v Brně.

Vstříc zpáteční cestě vlakem nás z naší třídy vyrazilo už jen dvanáct v čele s paní profesorkou. Nic netušící jsme nastoupili do vlaku směr Staré Město, rozebírali naše budoucí povolání, když v tu chvíli všichni cestující stáli na nástupišti. Dozvěděli jsme se, že se kvůli nehodě na trati zdržíme v malebné obci Vranovice. Po dalším čekání jsme se konečně dostali na vlak a po dalších neplánovaných přestupech jsme všichni šťastni a zdrávi zakončili cestu ve Starém Městě.

Tímto bychom chtěli poděkovat vedení školy a hlavně našim skvělým třídním Evě Čoupkové, Evě Petrželkové a Petru Halodovi, že nám umožnili zúčastnit se veletrhu, díky němuž jsme se dozvěděli přínosné informace do naší studentské budoucnosti.

Barbora Gazdíková, Eliška Molnárová, Karolína Pašková 3.D