Přeskočit na obsah

Fyzikální kurz 2019

Letošní červnový fyzikální kurz jsme zahájili poznáváním technických zajímavostí v okolí Spytihněvi. Podívali jsme se k malé vodní elektrárně, vysvětlili jsme si princip plavebních komor na Baťově kanále a seznámili se s historií dlouhovlnného rozhlasového vysílače v Topolné. Další dva dny jsme vyrazili do Prahy – samozřejmě vlakem. Navštívili jsme zrcadlové bludiště, v technickém muzeu jsme si prohlédli mimo jiné expozice dopravních prostředků, fotografické techniky a světla, domácích spotřebičů. Zajímavá byla výstava „Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobil svět“, která byla připravená u příležitosti 100. výročí založení Československa. Pak jsme pokračovali návštěvou planetária, kde jsme kromě pořadu o sondách Voyager a povídání o hvězdné obloze také měli možnost vyzkoušet simulátory pohybu po Měsíci. První den jsme zakončili fyzikální procházkou centrem Prahy. Druhý den nás čekala atraktivní exkurze na pražském letišti. Vyhlídkovým autobusem  jsme se vydali přímo na letištní plochu. Během dvou hodin jsme měli možnost pozorovat, jak se odbavují letadla před startem i po přistání, jak se letadla navádí na stání i z blízkosti ranveje sledovat přistávání a vzlety letadel – to vše s výkladem zkušeného průvodce. Závěrečnou zastávkou našeho kurzu byla  návštěva na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Prostřednictvím pokusů si účastníci připomněli poznatky zejména z mechaniky. Zjistili jsme, jak změřit rychlost náboje ze vzduchovky, pomocí Foucaultova kyvadla jsme ověřili otáčení Země kolem své osy a seznámili se s Coriolisovou silou. Závěrečná část naší návštěvy byla věnovaná efektním pokusům s kapalným dusíkem. Našlo se i několik zájemců, kteří se nebáli strčit ruku do nádoby s vroucím kapalným dusíkem o teplotě -196 °C a na vlastní kůži se tak seznámili s Leidenfrostovým jevem. Pak už následoval rychlý přesun na hlavní nádraží a Slováckým expresem jsme plní zážitků zamířili zpět do Hradiště.