Přeskočit na obsah

Exkurze na univerzitu v Olomouci

Šestičlenná skupina věrných němčinářů se ve středu 6. 3. 2019 zúčastnila exkurze na katedře germanistiky Univerzity Palackého za doprovodu naší nejmilejší německé lektorky Frau Weber. Byli jsme seznámeni se studiem germanistiky. Součástí interaktivního programu byla vyučovací hodina s rodilou mluvčí z Rakouska a studenty prvního ročníku. Program pokračoval prohlídkou města s německým výkladem zaměřeným na literaturu. Exkurze byla zakončena návštěvou vědecké knihovny. Naše návštěva Olomouce byla zajímavá a pro zájemce o němčinu velmi přínosná, proto bychom ji doporučili všem věrným studentům němčiny.
Účastníci: Anička, Marijánka, Janička, Deniska, Věrka a Martínek