Přeskočit na obsah

Český model amerického kongresu 2021

V neděli 5. září jsme ve složení: Šimon Horníček, Radim Němeček a František Procházka jako historicky první účastníci z hradišťského gymnázia vyrazili na již jedenáctý ročník edukační simulace Český model amerického kongresu v Plzni, modelu, který věrně odráží fungování legislativy i exekutivy Spojených států amerických. Po šesti hodinách strávených na cestě, instruktáži na místě a ubytování se na plzeňských kolejích jsme vpadli přímo do intenzivního proudu pětidenního jednání v nejrůznějších politických frakcích, stranách a parlamentních výborech. Jednání se odehrávala v reprezentativních sálech plzeňského magistrátu, krajského zastupitelstva či jiných, velmi zajímavých prostorách. Součástí simulace je také intenzivní výskyt lobbistů a novinářů, kteří vám práci rozhodně neusnadňovali. V pondělí jsme měli taktéž blok přednášek, mezi kterými vynikal například pan Sean Davidson z Právnické fakulty UK, Michael Kaplan z Ministerstva zahraničních věcí, ale i Todd Jurkowski z Velvyslanectví USA. Všichni tři jsme navíc velmi dobře uspěli v závěrečném hodnocení a dva z nás (František Procházka a Radim Němeček) byli dokonce vyhlášeni za nejaktivnější poslance ve svých výborech. Podtrženo a sečteno, šlo o velmi obohacující zkušenost, kterou si zajisté příští rok zopakujeme.

František Procházka 6.OB, Radim Němeček 6.OA, Šimon Horníček 6.OA