Přeskočit na obsah

Časový plán dokončení školního roku 2019/2020 na GUH

MŠMT svým rozhodnutím stanovilo následující aktivity

1. 6. didaktické maturitní testy M, francouzský či anglický jazyk
2. 6. didaktické maturitní testy ČJ, německý, španělský či ruský jazyk
3. 6. didaktický test M+, celkem 69 studentů, z toho 32 GUH
8. 6. jednotná přijímací zkouška na čtyřleté studium
9. 6. jednotná přijímací zkouška na osmileté studium

Ředitel školy stanovil následující termíny

4. 6. v 10.00 schůzka maturitních třídních a místopředsedů
4. 6. v 11.00 schůzka předsedů maturitních komisí
1.–23. 6. pokračuje distanční vzdělávání ve všech třídách
10.–23. 6. individuální konzultace pro žáky NG, 1., 2. a 3. r. (navazující na distanční vzdělávání, objasnění či upevnění učiva)
10.–16. 6. ústní maturitní zkoušky 4.A, 4.B, 4.C
17.–23. 6. ústní maturitní zkoušky 4.D, 8.OA, 8.OB
23. 6. od 14.00 předání maturitních vysvědčení studentům 4.A, 4.B, 4.C
24. 6. termín uzavření klasifikace, otevření klasifikace v pondělí 22. 6.
25. 6. třídnické hodiny pro všechny třídy NG a 1., 2. a 3.ročníky, 8.00 polovina, 10.00 druhá polovina
26. 6. v 10.00 závěrečná klasifikační porada pro NG, v 11.00 klasifikační porada pro VG
29. 6. učebnice, Studentský pohled, organizace, administrativa pro všechny žáky
30. 6. 8.00 předání výročních vysvědčení žákům a studentům nematuritních tříd
30. 6. od 10.00 předání maturitních vysvědčení studentům 4.D, 8.OA, 8.OB

Ředitel školy Doc. Dr. Zdeněk Botek, CSc.