Pavlína Hladišová

Výměna Ufa 2019

První zářijový týden byl pro většinu z nás těžkým probuzením do reality života studenta. Brzké vstávání, denní dřina, noční bdění a mnoho dalšího, na co bych…  »Výměna Ufa 2019

Kurz Za oponou

Práce studentů kurzu. Magdaléna Ospalíková

Den památek

Den památek a Slavnosti vína ve fotografiích Lukáše Psíka