Přeskočit na obsah

Anglická olympiáda

Vyšší gymnázium

Kategorie První ročníky a Kvinty:

  1. Štěpán Brůha (5.OA)
  2. Klára Spáčilová (5.OB)  
  3. David Krzystek (1.C)

Kategorie Druhé ročníky a Sexty:

  1. Luka Dinčić (2.C)
  2. Ondřej Bobek (6.OB)
  3. Barbora Hladišová (2.D)

 Kategorie Třetí ročníky a Septimy:

  1. Jakub Stloukal (3.A)
  2. Jan Jakub Šipka (3.D)
  3. Martin Baron (3.C)

Martin Sentl