Adaptační pobyt prim

Adaptační pobyt prim ve fotografiích Anny Vlčkové