Přeskočit na obsah

4. místo v celostátním kole Olympiády lidských práv

Od listopadu do půlky prosince 2021 probíhalo školní kolo Olympiády lidských práv, kterého se letos zúčastnilo přes 800 účastníků z celé České republiky. Během 45 minut měli za úkol napsat esej na jedno ze dvou zadaných témat. Při tom se hodnotila zejména kvalita argumentace a struktura textu.

Z tohoto kola postoupilo 50 účastníků do celorepublikového finále. Postoupili do něj také tři naši studenti-Robin Lajza, Esti Sochorcová a Adam Zimčík. Ti během ledna absolvovali dva přípravné workshopy, které měly za úkol kvalitně připravit účastníky na celostátní finále.

V únoru pak dostali 4 témata, z nichž na jedno měli napsat svou esej o maximálně 4 normostranách. Tyto eseje poté byly vyhodnoceny odbornou porotou (mimo jiné zástupci spolku FORUM2000, pracovníkem velvyslanectví SRN v ČR nebo členkou zastoupení OSN v ČR). V sobotu 26. 3. se pak finalisté sešli v budově Magistrátu hlavního města Prahy. Zde měl každý z nich 5 minut na ústní obhajobu tezí své finálové eseje před totožnou porotou, která hodnotila eseje. Dalších 5 minut pak porota pokládala finalistům otázky, které finalisté museli zodpovědět. Body získané z eseje a z obhajoby se sečetly a 9 nejlepších účastníků postoupilo do tzv. Superfinále. V Superfinále dostali všichni účastníci otázku, na kterou si měli během 2 minut připravit odpověď a tu pak během dvou minut prezentovat odborné porotě. Dalších pět minut pak porota pokládala kritické otázky, na kterých byla ověřována jak kvalita argumentace, tak schopnost pohotově reagovat.

Z naší školy postoupil do Superfinále student Adam Zimčík, který zde prezentoval svůj postoj na otázku „je přípustné omezit svobodu slova v případě schvalování a podpory ruské invaze na Ukrajinu?“

Poté, co všichni finalisté odprezentovali svá stanoviska, vybrala porota vítěze. Náš student Adam Zimčík se umístil na 4. místě.

Autor: Adam Zimčík

Fotografie: Archiv Olympiády lidských práv