Přeskočit na obsah

3. místo v soutěži Navrhni projekt z fondů EU

Navrhni projekt je středoškolská soutěž, jež si klade za cíl ukázat studentům, jak lze vymyslet prospěšný projekt, který by mohl být financovaný z fondů Evropské unie. Studenti nejprve zpracují studii na cca. 15 stran, ve které představí svůj projekt, navrhnou zdroj financování a blíže popíšou silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (SWOT analýzu) toho, co projekt přináší. Svůj projekt následně obhajují před odbornou porotou.

Soutěže se letos zúčastnil také náš student Adam Zimčík z oktávy A, jenž před odbornou porotou prezentoval svůj projekt Multimediálního centra. Multimediální centrum je projekt navržený v jedné z bývalých baťových továren ve Zlíně, které by po dokončení mělo sloužit redaktorům školních časopisů na základních a středních školách. Svým uživatelům totiž nabízí profesionální software i hardware pro editaci reportáží a článků. Oddělená část místnosti navíc poskytuje zázemí pro tvorbu videí i podcastů. V dopoledních hodinách slouží školám jako moderní IT učebna a večer lze místnost využít jako přednáškové centrum pro širokou veřejnost.

Byť projekt obsadil v regionálním kole třetí místo z osmi a není tak mezi dvěma postupujícími projekty do kola celostátního, neznamená to, že projekt nemá šanci na realizaci. Adam se již v příštích týdnech chystá do Eurocentra diskutovat možnosti, jak projekt uskutečnit.